DigiUnity gjør læring morsomt og enkelt

Mennesker, selskaper, nettverk og andre lokalsamfunn må hele tiden lære å utvikle seg.

DigiUnity hjelper både den enkelte bruker og samfunnet som helhet med å nå sine mål for kontinuerlig og livslang læring.

DigiUnity

Læring på farten

Formatet “mobil først” og “mikrokurs” er laget med tanke på brukerens motivasjon i første omgang

DigiUnity

DigiUnity AS

DigiUnity AS er et aksjeselskap stiftet i henhold til Norges lover Hovedkvarterets adresse: Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo, Norge MVA-nummer: MVA 998297915 NR