Med DigiUnity knytter Join21 mennesker og organisasjoner sammen

Join21 ble etablert for å hjelpe både ansatte og organisasjoner bli bedre til å utnytter potensialet de har. Gitt dagens «new normal» må alle organisasjoner jobbe smartere og mer virtuelt – både internt og eksternt. Chief Operating Officer, Henrik Bentzen forteller hvordan. 

Chief Operating Officer i Join21, Henrik Bentzen. Foto: Lina Hindrum

Digital samhandling på tvers av avdelinger og organisasjoner kan oppleves som krevende uten riktig verktøy og veiledning. Samtidig er det få organisasjoner som slipper unna å følge digitale trender og utviklinger om de vil overleve i et marked hvor mesteparten av konkurransen skjer digitalt. Det er her Join21 ønsker å hjelpe. For dem er målet å forenkle og effektivisere implementeringen av samhandlingsplattformer slik at organisasjoner kan nå målene de har satt seg.

 –Hva mener du er en av hovedutfordringene med dagens samhandlingskultur i organisasjonen?

–Jeg tenker at den hieratiskes og individualistiske formen for lederskap ofte er mer direktiv ovenfra og ned. Det bygger siloer og begrenser muligheten til å utveksle muligheten for ideer og kunnskap. Vi hjelper organisasjoner med hvordan de effektivt skal gå frem når DigiUnity skal implementeres. Vår hovedoppgave er å raskest mulig skape gevinster for organisasjoner, forklarer Henrik Bentzen.

Samhandlingsprosjekter iverksettes ofte med for liten tverrfaglighet og uten nødvendig ekspertise fra organisasjonen. Introduksjonen av samhandlingsløsninger kan ta unødvendig lang tid – som igjen gjør at det tar enda lenger tid å oppnå ønskede effekter.

–Det er derfor meget kostnadseffektivt å først få innsikt i hvordan kunnskapsnettverket fungerer i og rundt organisasjonen. Innsikten brukes til å settes sammen et godt tverrfaglig prosjektteam for implementering av DigiUnity. Her bruker vi vårt produkt, Join21 Baseline, som en metode for å analysere og anbefale den best mulige effektive veien for å realisere gevinstene i plattformer, sier Henrik.

«The New Normal» gir større muligheter

 Over natten har hele verden blitt digitalisert og mange av oss har blitt «remote workers» og Henrik og teamet hans i Join21 mener det skaper enorme muligheter for individer og eksperter – og ikke minst for organisasjoner.

–Hvilke rolle spille DigiUnity her for organisasjoner?  

–Organisasjoner vil i større grad kunne utnytte et utvidet kunnskapsnettverk og dermed får flere medarbeidere som arbeider distribuert. DigiUnity er nerven i organisasjonen som knytter menneskene og deres kunnskap sammen, mener Henrik.

Tilbake i 2015 ble det estimert at det skulle være 1 milliard «nomadiske» medarbeidere rundt omkring i verden – og kanskje vi er der i dag gitt at organisasjoner har blitt tvunget til å tenke nytt etter pandemien inntraff. Det skaper en helt ny utfordring for organisasjoner, og samtidig muligheter.

–Hva slags muligheter er det snakk om?

–Her mener jeg at mulighetene ligger i å tiltrekke seg den beste ekspertisen og finne den der den er. For å klare det er du nødt til å koble disse «nomadiske» medarbeiderne sammen. Derfor passer DigiUnity perfekt for å utøve den jobben, sier Henrik.

–Hvilke metode bruker Join 21 for å finne den ekspertisen og samtidig oppnå verdiskapning i organisasjonen med DigiUnity?

 –Vår metodikk for å oppnå verdiskapning med DigiUnity er basert på noen enkle punkter: ha god innsikt om organisasjonen og dens muligheter når du starter prosjektet. Før du lanserer plattformen til alle må du skape engasjement gjennom innhold som vektlegger verdien av å dele. Aller først må du engasjere sentrale personene i din organisasjon – det vil si de som vil skape driv og motivasjon for deling gjennom DigiUnity. Og, om du også involverer ledelsen og mobiliserer gjennom god kommunikasjon vil du gjøre organisasjonen til en kunnskapsmaskin. Da vinner du, råder Henrik til slutt.

Ved å knytte mennesker sammen med DigiUnity hjelper Join 21 organisasjoner med å samhandle bedre, finne ekspertisen og dele kunnskapen seg i mellom. Spesielt når flere og flere organisasjoner har måttet benytte seg av «remote workers» hvor læring, deling og samhandling må skje digitalt. Når DigiUnity er adoptert av hele organisasjonen og av eksterne, blir plattformen kjernen til en transparent, involverende og kunnskapsdrevet organisasjon.

 

 

DigiUnity AS er et aksjeselskap stiftet i henhold til Norges lover Hovedkvarterets adresse: Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo, Norge MVA-nummer: MVA 998297915 NR