Ymir investerer i DigiUnity-vekst

DigiUnity gjorde en meget vellykket folkefinansiering i desember 2020 og hentet 3,4 millioner fra over 120 nye investorer. Pengene som er investert skal brukes til vekst.

-Vi er kjempefornøyde med emisjonen. Vi har fått med oss over 120 nye investorer på laget. Mange av disse kommer til å hjelpe oss med å utvikle produktet, men også med å være ambassadører og skaffe nye kunder, sier Christian Teigland, CEO i DigiUnity.

Samarbeid med vekst-eksperter

For å raskere skalere kundeporteføljen har DigiUnity inngått et samarbeid med venture studio-selskapet Ymir. Ymir har investert i 13 digitale vekstselskaper siden høsten 2019.

-Vi tror virkelig DigiUnity har et unikt produkt i et enormt spennende marked fordi de løser noe alle bedrifter snakker om hele tiden, nemlig “hvordan skal vi hente ut potensialet til de ansatte?”, sier Jørgen Riiser, CEO i Ymir.

Sammen skal DigiUnity og Ymir lage en “rigg” for markedsføring og salg av plattformen.

-Vi gleder oss til å bruke vår erfaring og vårt nettverk til å få selskapet til å vokse på en mest mulig effektiv måte. Målet er å tidoble kundemassen i første halvår av 2021, sier Riiser.

Bygd for å vokse

Potensialet for skalering av DigiUnity er stort. Produktet er bygd som SaaS-løsning (Software as a Service). Det vil si at den er bygd for høy vekst på samme modell som andre SaaS-selskaper.

DigiUnity har allerede flere store kunder som bruker produktet, som for eksempel Siva, Telia og Avfall Norge.

-Vi har hatt med oss lojale og store kunder som gir oss selvtillit og innsikt når vi går inn i denne vekstfasen, men også på veien videre ut i andre markeder utenfor Norge, sier Teigland.

Rigger for rask vekst

For å ytterligere rigge DigiUnity for vekst ønsker Teigland å gjennomføre en ny kapitalinnhenting i år.

-Dette gjør vi fordi vi ønsker å sette oss i enda bedre posisjon for rask vekst enn vi allerede er. Vi har et meget solid produkt. Nå dreier det seg om å håndtere alle kundene som er på vei inn døra”, sier Teigland

Med DigiUnity blir digital samhandling, deling og læring mye enklere for Siva

Preben Sandborg Røe, kommunikasjonsdirektør i Siva. Foto: Lina Hindrum

Siva jobber med å videreutvikle infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling. For dem er det avgjørende å ha gode muligheter for læring, deling og samhandling både mellom kollegaer og med partnere. Slik startet samarbeidet med DigiUnity for å utvikle “Siva Nett”. Nå får de endelig samlet alt og alle i ett «digitalt vindu”.

Da Preben Sandborg Røe, kommunikasjonsdirektør i Siva, og hans kollegaer la ut et offentlig anbud for å finne en samhandlingsplattform for bedriften, vektla de brukervennlighet, funksjonalitet, service og kostnader.

Til til slutt var det DigiUnity som vant, og resultatet? Deres helt egne lærings- og samhandlingsplattform hos DigiUnity de ga navnet “Siva Nett”.

–Kraften for innovasjon og utvikling ligger i godt samarbeid. Vi har over flere tiår bygget en gigantisk arena for våre ansatte og partnere for samhandling, deling og læring. I starten foregikk dette gjennom fysiske møter på samlinger og gjennom ulike kanaler her og der, forteller Preben.

Siva er selskapet for industrivekst. Her jobbes det daglig med å videreutvikle en infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling. Hovedoppdraget er å få strukturen til å spille godt sammen, og da er Siva Nett et viktig verktøy for å realisere målene de har satt for organisasjonen.

–Kulturen for å dele er der fra mange år med erfaring, men frem til i dag har den digitale kommunikasjonen mellom partnere og ansatte vært i altfor mange kanaler: ulike nettsider, digitale verktøykasser, forskjellige type epost-systemer. Det er ikke optimalt! Derfor bestemte vi oss for å etablere Siva Nett, sier Preben.

For å skape bedre flyt på kommunikasjon, deling og samhandling mellom både ansatte og samarbeidspartnere, har de et mål om å gå fra «altfor mange kanaler» til kun den ene.

–Med Siva Nett kommer får vi en boost på delingskulturen, fordi nå er det rett og slett mye enklere å dele! Med korona og mye hjemmekontor, er det også helt nødvendig med en brukervennlig, digital kanal for å videreføre den kulturen vi har bygget opp over lang tid, sier Preben.

Spiller hverandre gode ved å dele digitalt 

For Siva er noen av deres nøkkelord læring, deling og samhandling. I dag går utvikling av ny teknologi og kunnskap lynraskt og man må lære seg nye ting oftere for å henge med – noe Siva også har fått kjenne på i løpet av årene.

–Livslang læring får en ny mening i dag. Digitale plattformer som Siva Nett en avgjørende arena for å dele kompetansen, spille hverandre gode og bli spilt god for å utnytte det beste for bedriften. Det er også avhengig av at vi faktisk bruker det, utnytte det, bidra og delta, så gjør det!

For Preben er det en fanesak å få med alle ansatte og partnere når det kommer til å dele av kunnskapen de sitter på – å være brukere, men også bidragsytere. Han mener at nøkkelen ligger hos hver enkelt ansatt, og at å beholde på nysgjerrigheten vil bidra til et mer motivert og engasjert arbeidsmiljø.

I dag åpner det digitale opp for å utforske og lære til et helt annet nivå, om det brukes riktig og skapes rom for det.

–Med Siva Nett har vi samlet all kommunikasjon og samhandling under ett «digitalt vindu». Håpet er at alle skal få glede og nytte av plattformen fremover. Har du spørsmål, still dem, og har du svar, så gi det. Bli også inspirert, gjenoppfrisk kompetansen ved å gå inn i kunnskapsbasen, se på e-læringskursene, bli med på arrangementer, delta i gruppene i hvert fall som titter – helst også som bidragsyter.

Målet for Preben og hans kollegaer i Siva er å samarbeide godt, forstå hverandre og at de er fleksible og villige til å utforske nye tanker sammen – noen av hovedingrediensene i innovasjon og vekst over tid.

Avfall Norge skaper en større digital arena og bedre samarbeid med DigiUnity

Haakon Brattli, fagrådgiver for gjenvinning, innsamling og sortering i Avfall Norge. Foto: Linda Hindrum.

Avfall Norge er en bransjeorganisasjon for alle som driver renovasjonstjenester og sortering i Norge. De jobbe daglig med å skape en arena der medlemmer kan møtes og bygge nettverk, dele kunnskap og lære nye ting. For dem ble dagens situasjon en mulighet å bli bedre på kunnskapsdeling på digitale plattformer.

Haakon Brattli jobber som fagrådgiver for gjenvinning, innsamling og sortering i Avfall Norge. Her har han med tiden også fått større ansvar for digitalisering og digitale kanaler, mye fordi han synes det er gøy å jobbe med og fordi han hadde kunnskapen fra før.

–Avfall Norge i seg selv er jo en ganske liten organisasjon bestående av rundt 10-11 ansatte, men vi samarbeider med andre som også jobber med renovasjonstjenester og sortering i Norge, forteller Haakon Brattli.

Da koronaen kom, måtte Avfall Norge og samarbeidspartnerne tenke annerledes på hvordan de skulle komme sammen for å høre bransjerelaterte nyheter, lære og dele erfaringer.

­– Hva betyr delingskultur for avfallsbransjen?

– For oss er det å komme sammen og dele kunnskap, erfaringer og nye ideer, veldig viktig, men vi hadde ikke noe særlig rutine på dette digitalt. Derfor ble jo nedstenging og reiseforbud på sett og vis en mulighet for oss å skape en arena på nett hvor vi kunne fortsette den gode kulturen, sier Haakon.

 –Hva mener du med at det ble en mulighet for dere?

– Det fikk oss jo til å måtte tenke nytt på hvordan vi kunne praktisere god delingskultur. Vi har i mange år forsøkt å flytte mer til video, redusere reiser og skape flere arenaer for medlemmene, men har ikke klart å få noe fart på det før alle sammen måtte være hjemme og alle sammen måtte lære seg video, sier Haakon.

 En digital plattform hvor alle kan samles

I løpet av årene har Avfall Norge hatt mange «åpne forum» hvor tanken var å skape den digitale arenaen for samarbeid de lenge hadde snakket om, men dessverre fungerte det ikke så godt i praksis.

–Hva tror du hovedårsaken var til at delingskulturen ikke fungerte så godt digitalt i starten?

– Utfordringen var at mange ikke følte seg trygge nok til å dele kunnskapen i “åpne forum”, så vi måtte finne et sted hvor de ansatte følte seg trygge og velkomne. Det var da vi bestemte oss for å prøve DigiUnity. Her har vi skapt et mer lukket miljø og et trygt rom de ansatte og våre medlemmer kan dele fritt, sier Haakon.

De ansatte og medlemmene i Avfall Norge hadde allerede en lang tradisjon med å organisere diverse seminarer og presentasjoner for hverandre flere ganger i året – nettopp  for å dele kunnskap og erfaringer fra medlemmer til medlemmer.

–Selv om vi har medlemmer over hele Norge, er det ikke alltid nødvendig å møtes fysisk for å utveksle nye ideer. DigiUnity har blitt vår digitale møteplass hvor vi kan samle alle medlemmene våre for at de kan ha en kontinuerlig dialog og ideutveksling, sier Haakon.

Med DigiUnity-plattformen kan de ha seminarer digitalt som alle kan se og ikke kun noen få utvalgte, og etterpå åpnes det også opp for å delta i diskusjon på tvers av nettverket.

–Samtidig finner medlemmer nye, likesinnede som de diskutere og brainstorme med – folk de kanskje aldri hadde møtt eller snakket med om de ikke hadde hatt denne plattformen, forteller Haakon.

Bevarer kunnskapen på ett sted for fremtidige ansatte

Avfall Norge har gått fra å være en organisasjon med kommunale medlemmer og en veldig faglig organisasjon, til å bli en mer åpen organisasjon for alle som jobber med innovasjon lignende.

Selv om prioriteringene har endret seg noe, så er likevel det viktigste å være kunnskapsrik og etterrettelig overfor medlemmene våre selv om behovene er litt annerledes enn de var før.

–Ved siden av kunnskapsdelingen: Hva slags verdi gir en plattform som dette for deres organisasjon?

–For bransjen vår, er innovasjon og utvikling ekstremt viktig. Derfor er verdien av å samle den kollektive kunnskapen og erfaringen på ett sted noe som skaper varig verdi for alle – også for fremtidige ansatte, forklarer Haakon.

DigiUnity AS er et aksjeselskap stiftet i henhold til Norges lover Hovedkvarterets adresse: Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo, Norge MVA-nummer: MVA 998297915 NR