Blog Listing norwain

Avfall Norge skaper en større digital arena og bedre samarbeid med DigiUnity

Avfall Norge er en bransjeorganisasjon for alle som driver renovasjonstjenester og sortering i Norge. De jobbe daglig med å skape en arena der medlemmer kan møtes og bygge...

By søn des 20, 2020 Illustration by
4 minutes read

Haakon Brattli, fagrådgiver for gjenvinning, innsamling og sortering i Avfall Norge. Foto: Linda Hindrum.

Avfall Norge er en bransjeorganisasjon for alle som driver renovasjonstjenester og sortering i Norge. De jobbe daglig med å skape en arena der medlemmer kan møtes og bygge nettverk, dele kunnskap og lære nye ting. For dem ble dagens situasjon en mulighet å bli bedre på kunnskapsdeling på digitale plattformer.

Haakon Brattli jobber som fagrådgiver for gjenvinning, innsamling og sortering i Avfall Norge. Her har han med tiden også fått større ansvar for digitalisering og digitale kanaler, mye fordi han synes det er gøy å jobbe med og fordi han hadde kunnskapen fra før.

–Avfall Norge i seg selv er jo en ganske liten organisasjon bestående av rundt 10-11 ansatte, men vi samarbeider med andre som også jobber med renovasjonstjenester og sortering i Norge, forteller Haakon Brattli.

Da koronaen kom, måtte Avfall Norge og samarbeidspartnerne tenke annerledes på hvordan de skulle komme sammen for å høre bransjerelaterte nyheter, lære og dele erfaringer.

­– Hva betyr delingskultur for avfallsbransjen?

– For oss er det å komme sammen og dele kunnskap, erfaringer og nye ideer, veldig viktig, men vi hadde ikke noe særlig rutine på dette digitalt. Derfor ble jo nedstenging og reiseforbud på sett og vis en mulighet for oss å skape en arena på nett hvor vi kunne fortsette den gode kulturen, sier Haakon.

 –Hva mener du med at det ble en mulighet for dere?

– Det fikk oss jo til å måtte tenke nytt på hvordan vi kunne praktisere god delingskultur. Vi har i mange år forsøkt å flytte mer til video, redusere reiser og skape flere arenaer for medlemmene, men har ikke klart å få noe fart på det før alle sammen måtte være hjemme og alle sammen måtte lære seg video, sier Haakon.

 En digital plattform hvor alle kan samles

I løpet av årene har Avfall Norge hatt mange «åpne forum» hvor tanken var å skape den digitale arenaen for samarbeid de lenge hadde snakket om, men dessverre fungerte det ikke så godt i praksis.

–Hva tror du hovedårsaken var til at delingskulturen ikke fungerte så godt digitalt i starten?

– Utfordringen var at mange ikke følte seg trygge nok til å dele kunnskapen i “åpne forum”, så vi måtte finne et sted hvor de ansatte følte seg trygge og velkomne. Det var da vi bestemte oss for å prøve DigiUnity. Her har vi skapt et mer lukket miljø og et trygt rom de ansatte og våre medlemmer kan dele fritt, sier Haakon.

De ansatte og medlemmene i Avfall Norge hadde allerede en lang tradisjon med å organisere diverse seminarer og presentasjoner for hverandre flere ganger i året – nettopp  for å dele kunnskap og erfaringer fra medlemmer til medlemmer.

–Selv om vi har medlemmer over hele Norge, er det ikke alltid nødvendig å møtes fysisk for å utveksle nye ideer. DigiUnity har blitt vår digitale møteplass hvor vi kan samle alle medlemmene våre for at de kan ha en kontinuerlig dialog og ideutveksling, sier Haakon.

Med DigiUnity-plattformen kan de ha seminarer digitalt som alle kan se og ikke kun noen få utvalgte, og etterpå åpnes det også opp for å delta i diskusjon på tvers av nettverket.

–Samtidig finner medlemmer nye, likesinnede som de diskutere og brainstorme med – folk de kanskje aldri hadde møtt eller snakket med om de ikke hadde hatt denne plattformen, forteller Haakon.

Bevarer kunnskapen på ett sted for fremtidige ansatte

Avfall Norge har gått fra å være en organisasjon med kommunale medlemmer og en veldig faglig organisasjon, til å bli en mer åpen organisasjon for alle som jobber med innovasjon lignende.

Selv om prioriteringene har endret seg noe, så er likevel det viktigste å være kunnskapsrik og etterrettelig overfor medlemmene våre selv om behovene er litt annerledes enn de var før.

–Ved siden av kunnskapsdelingen: Hva slags verdi gir en plattform som dette for deres organisasjon?

–For bransjen vår, er innovasjon og utvikling ekstremt viktig. Derfor er verdien av å samle den kollektive kunnskapen og erfaringen på ett sted noe som skaper varig verdi for alle – også for fremtidige ansatte, forklarer Haakon.

DigiUnity AS er et aksjeselskap stiftet i henhold til Norges lover Hovedkvarterets adresse: Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo, Norge MVA-nummer: MVA 998297915 NR